Medlemskap i Landslaget


Det er mange fordeler ved medlemskap i landslaget for lokalhistorie, her er noen av dem.

Kontakt Landslaget


1. Alle medlemslag mottar medlemsbladet Lokalhistorisk magasin og tidsskriftet Heimen. Lokalhistorisk magasin er meldingsblad for Landslaget og inneholder stoff om historielagsbevegelsen og lokalhistoriske artikler.

2. Ved å være medlem i Landslaget får historielaget momsrefusjon på de fleste utgifter fra 2009. Med denne ordningen har lagene mulighet til å spare store utgifter, i langt de fleste lagenes tilfelle vil dette overstige beløpet man betaler i kontingent. De lagene som står utenfor Landslaget for lokalhistorie, vil ikke kunne få momsrefusjon. (Dette avhenger av størrelsen på beløpet).

3. Lag som er medlem av Landslaget kan søke om prosjektmidler, disse deles ut én gang i året.

4. Ved å være medlem av LLH kan et historielag også motta gaver som giverne får skattefradrag for (pengegaver til frivillige organisasjoner).

5. Landslaget arrangerer seminarer og kurs som er åpne for medlemmene. Temaene for disse er for eksempel årbokarbeid, skrivekurs, digitalisering av foto, Internett/data, osv. Landslaget har ambisjoner om å øke kurs og seminarvirksomheten.

6. Gjennom sitt samarbeid med organisasjoner og institusjoner bidrar Landslaget for lokalhistorie også til at medlemslagene skal få et best mulig tilbud.

7. Landslaget for lokalhistorie er et sentralt talerør for den lokalhistoriske bevegelsen, og vi jobber for å styrke organisasjonen. En mer samlet organisasjon vil øke våre muligheter ovenfor statlige bevilgningsmyndigheter.

8. Landslaget for lokalhistorie er en demokratisk organisasjon, det er derfor viktig at medlemslagene involverer seg i organisasjonen. Hvilken retning landslaget skal ta bestemmes av medlemslagene på landsmøtet.

Medlemskap koster kr. 10 pr. medlem. Om deres lag har 120 medlemmer så betaler dere kr. 1200.


Foto: Kurt Tverli

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar