Prosjektmidler

Retningslinjer for prosjektstøtte

1.Landslaget for lokalhistorie utdeler årlig støtte til prosjekter i regi av medlemslagene. Søknadsfrist 1. november for prosjekter som igangsettes påfølgende kalenderår. Søknader sendes LLHs sekretariat.

2.Støtte gis til prosjekter som fremmer aktivitet i laget, prosjekter med barn og unge som målgruppe eller aktører, prosjekter som har lagt opp til samarbeid med andre medlemslag, samt prosjekter som har overføringsverdi til disse.

3.Støtte gis til avgrensede prosjekter og ikke til løpende aktivitet. Det gis heller ikke støtte til utarbeidelse eller revisjon av lokal- og regionalhistoriske verk.

4.Søknaden må være nøye beskrevet med hensyn til formål, arbeidsoppgaver og framdriftsplan. Den må inneholde et realistisk budsjett, og støtten fra LLH må ikke være eneste inntekt.

5.Prosjektstøtten skal normalt brukes innen det aktuelle budsjettår, men det kan søkes om overføring til neste år.


6.Etter at prosjektet er avsluttet, må det sendes inn rapport og regnskap.


Vi oppfordrer våre medlemslag til å søke om prosjektmidler. 

Søknadsfrist: 1. november 2012.

Søknad sendes til:

Landslaget for lokalhistorie
Institutt for historie og klassiske fag, NTNU
7491 Trondheim

Eller pr. e-post(se kontaktinformasjon til høyre).